Pit-Board

331,550 ₮

  • Үлдэгдэл: 0

Брэнд Deltaplus
Үйлдвэрлэгч улс Франц

Чихэвч тус бүр дээр дуунч чанга сулыг тохируулагчтай, станцтай цахим чихэвч. Үндсэн 8 болон 38 дэд сувагтай, 3км-н хүрээнд холбоо барих боломжтой. Дуу авиаг бүр мөсөн тусгаарлах нь аюулгүй ажиллагааны горимд нийцдэггүй. Учир нь анирыг үл мэдэрснээр осолдох эрдсдэл нэмэгддэг. Тус чихэвч хүний хоолой болон түгшүүрийн дохиог хүчтэй болгож 80/82 дБ-ээс илүү чанга, аюултай гарсан үед автоматаар блоклогдож ердийн идэвхгүй, аюултай дуу чимээний эсрэг буюу хамгаалах горимд шилжинэ. Зайгаар ажилладаг ба зай нь дагалдана. 

Ойролцоо бүтээгдэхүүнүүд