NORDLAND

145,500 ₮

  • Үлдэгдэл: 0

Размер XXL
Брэнд Deltaplus

Далд товчтой, ус, салхины хамгаалалттай, цахилгаан 2 талаас задардаг, салдаг юүдэнтэй, 7 халаастай дулаан хүрэм. 

Ойролцоо бүтээгдэхүүнүүд