GILP2

8,500 ₮

  • Размер
  • Өнгөний сонголт
  • Үлдэгдэл: 0

Размер L
Брэнд Deltaplus
Үйлдвэрлэгч улс Франц

Полистер материалтай, 2 параллель харагдуулагч туузтай.