Өндрийн хамгаалалт

96,030 ₮

  • Үлдэгдэл: 0

Брэнд Deltaplus
Үйлдвэрлэгч улс Франц
Зориулалт Ажлын

Өндрөөс унахаас хамгаалсан 2 цэгт бэхэлгээтэй хамгаалалтын
бүс. 2 тохируулагч гогцоо, 2 хажуугийн дисктэй. Хамгаалалтын
тулгуур бүс болон зөөлөвч, дулаалгатай нуруувчтай. Тогтоогч 2
бэхлэгчтэй.