Өндрийн хамгаалалт

383,150 ₮

  • Үлдэгдэл: 0

Брэнд Deltaplus
Үйлдвэрлэгч улс Англи
Зориулалт Ажлын

10метр олстой өндрийн хамгаалалтын иж бүрдэл. Цээж болон нуруунд 2
цэгт бэхэлгээтэй мөрөвчтэй бүс (Арт.Janus03). Бэхэлгээний шугам дахь
уналтаас хамгаалах систем (Арт.Mimas02). Гурваар сүлжсэн 10 метр урт олс
(бэхэлгээний шугам Арт.Mimas03). 1 ширхэг хадгалах гэртэй.