Minelab GoFind 40

0 ₮

 • Үлдэгдэл: 0

Үйлдвэрлэгч улс Австрали

Ухахаасаа өмнө хог хаягдлаас үнэт металлаа ялган, ухаалаг утасны аппликэйшныг ашиглан байгаа тодорхойлоорой.

Үндсэн үзүүлэлтүүд:

 • Хэрэглэхэд амар, авсаархан. 
 • Хөнгөн- Бусад металл хайгчдаас 20% хөнгөн учраас удаан хугацаагаар хайлт хийсэн ч чилж ядрахгүй.
 • Ногоон, улаан өнгөөр объектыг хог хаягдлаас ялган харуулна.
 • Төрөлжүүлэн ялгах, хөрсийг тэнцвэржүүлэх, нарийвчлан хайх тохиргоотой
 • Автомат хөрсийн мөшгилт нь босгийн чимээг маш богино хугацаанд багасгана.
 • Ухаалаг утасны аппликэйшн- Илрүүлэгч багажаа удирдан, хөгжим сонсох, олсон байгаа харах гэх мэт
 • Зоос тодорхойлох- Утаснасаа зоосыг тодорхойлох боломжтой
 • Гүүгл газрын зураг® - Үнэт металл олсон байршилаа тэмдэглэн үлдээх боломжтой. 

Үзүүлэлт:

 • Óðòûí õýìæýý: Эвхсэн үед: 555 мм Дэлгэсэн үед: 1305 мм
 • Æèí: 1.06 kг
 • ¯íäñýí òºõººðºìæ: 1 æèëèéí áàòàëãàà 
 • Äýëãýö: 60 x 36мм (2.36" x 1.42") LCD
 • Äàìæóóëàõ àðãà: 2 ò¿âøíèé ïóëüñ èíäóêö 
 • Òåõíîëîãè: VLF (VFLEX)
 • Òàâàãíû õýìæýý: Усны хамгаалалттай 10"  Monolooр òàâàã
 • Ãàçðûí õºðñºíä áàãàæèéã 3 ãîðèìîîð òîõèðóóëæ àæèëëóóëíà.
 • Батерей: 4x1.5V AA