Байршил тогтоогч

0 ₮

 • Үлдэгдэл: 0

Үйлдвэрлэгч улс Австрали

PRO-FIND 25

PRO-FIND 25-ыг хайгч таваг багтахааргүй зай руу оруулан байн байршлыг нарийвчлан тодорхойлно. Ингэснээр илүү жижиг нүх ухан, газар шороог бага гэмтээн, илүү хурдан байг олох боломжтой болох юм.

PRO-FIND 25 нь худал дохиог арилгах болон хайгч тавагны соронзон орныг салгах замаар бусад ажиллаж буй илрүүлэгч багажны хөндлөнгийн оролцоог бууруулах (DIF) зэрэг онцгой технологитой.

Зоос, бөгж, үнэт эдлэл болон алтыг түргэн хугацаанд нарийвчлан хайн, байршлыг тогтоогч PRO-FIND 25 нь таны илрүүлэх ажиллагааны чухал хэсэг байх болно.

Багажны давуу тал:

 • Пропорциональ аудио/ чичиргээт хариу дохио-Илүү нарийн байршлыг тогтоохын тулд PRO-FIND 25 нь булагдсан байн гүнийг пропорциональ аудио болон чичиргээт хариу дохиог илгээх замаар тодорхойлно.
 • Багажны үзүүр бай руу ойртох тусам чичиргээ болон аудио дохио ихэснэ.
 • Мэдрэмжийн түвшнийг тохируулах боломжтой
 • Бàãàæèéã 2 ãîðèìîîð òîõèðóóëæ àæèëëóóëíà. Аудио &чичиргээ эсвэл зөвхөн чичрэх тохиргоог сонгож болно.
 • Багаж бүхэлдээ усны хамгаалалттай
 • Багажны үзүүр нь 360 градусаар мэдрэх чадвартай
 • LED гэрэлтүүлэгчтэй

 Үзүүлэлт:

 • Óðòûí õýìæýý: 237мм, Диаметр: 41 мм (Суурь), 20мм (Үзүүр)
 • Æèí: Батерейтэй хамт 193.5 г
 • ¯íäñýí òºõººðºìæ: 1 æèëèéí áàòàëãàà 
 • Батерей: 9 волт PP3 зай (30 цаг барина)
 • Технологи: VLF, DIF технологи