17*11”ELITE MONO CAMO DESIGN

0 ₮

  • Үлдэгдэл: 0

Үйлдвэрлэгч улс Австрали

17*11”ELITE MONO CAMO DESIGN/ ЭЛИТ МОНО КАМО ЗАГВАРЫН ТАВАГ

Таарах багажууд:  SD2000, SD2200d, GP 3000, GP 3500, GPX-4000, GPX-4500, GPX-4800, GPX-5000 багажууд.

Хэмжээ:440x285мм  Зууван хэлбэртэй

Жин: 1104гр

 

Энэ элит таваг нь Койлтэк компаниас гаргасан шинэ төрлийн Moнo ороомгон загварыг ашиглан бүтээгдсэн. Ороомгон хэлбэртэй таваг нь байнаас ирэх сигналыг илүү чанга, тодорхой гаргах ба ижил хэмжээтэй бусад хэлбэрийн тавагтай харьцуулахад мэдрэмж өндөртэй, илүү гүн рүү мэдэрдэг байна. Энэ тавгийн тусламжтайгаар та 30% илүү гүнд мэдрэн, хөндлөнгийн цахилгаан орны нөлөөлөлгүйгээр тогтвортой хайгуулын ажиллагааг явуулах болно. Давчуу зайнд амархан удирдан нарийвчлан хайх боломжтой. Зууван хэлбэртэй тавагнуудаас хэрэглэгчдийн хамгийн дуртай тавагт тооцогддог.

Давуу талууд:

  • Усны хамгаалалттай
  • Мэдрэмж өндөр, тогтуун
  • Байнаас хурц, тод дохио ирүүлнэ
  • Илүү гүн рүү мэдрэнэ
  • Бусад Moнo хэлбэртэй тавгуудыг бодвол энэ таваг 30% илүү гүн рүү мэдэрдэг