17*11”ELITE MONO ANTI INTERFERENCE

0 ₮

  • Үлдэгдэл: 0

Үйлдвэрлэгч улс Австрали

17*11”ELITE MONO ANTI INTERFERENCE/ЭЛИТ МОНО ХӨНДЛӨНГИЙН НӨЛӨӨЛЛӨӨС ХАМГААЛАХ ТАВАГ

Таарах багажууд:  SD2000, SD2200d, GP 3000, GP 3500, GPX-4000, GPX-4500, GPX-4800, GPX-5000 багажууд.

Хэмжээ:435x280мм  Зууван хэлбэртэй

Жин: 1018гр

 

17*11” Элит Moнo тавагны зууван хэлбэр нь хөрсийг хамрах хүрээ сайн ба мэдрэмж өндөртэй төдийгүй илүү гүн рүү мэдэрнэ. Жижиг хэмжээтэй алтыг илрүүлсэн тохиолдолд хайгч тавгийн үзүүрээр нарийвчлан хайлт хийхэд амар байдаг.Мөн тавагны хатуу гадаргуу нь өндөр өвстэй газар хайлт хийхэд илүү эвтэйхэн болгодог.

 

Хөндлөнгийн нөлөөнөөс хамгаалсан /A.I. (Anti-Interference)

A.I. таваг нь гадны нөлөөлөл ихтэй газарт хайлт хийхэд хамгийн тохиромжтой тавагны нэг юм. Гадны нөлөөлөлд цахилгаан цамхаг, утасны сүлжээний цамхагууд, дуу цахилгаантай бороо болон өөр металл хайгч ойрхон зайд байх зэрэг орох ба тэдгээрээс гарах электрон орон зай нь илрүүлэх ажиллагаанд саад болж байдаг. Хайлт хийхэд энэ төрлийн таваг энгийн DD болон Moнo тавгуудыг бодвол Босго-ын чимээ багатай, тогтвортой ажиллагааг явуулдаг. Гэвч эрдэсжилт ихтэй хөрсөнд DD PRO тавгийг бодвол чимээ ихтэй байх тал бий. Төрөлжүүлэн ялгах горим дээр сайн ажиллах ба мэдрэмж өндөр, илүү гүн рүү мэдэрнэ.