Хүргэлт

Compass Outdoor дэлгүүр нь Tu Delivery хүргэлтийн компанитай хамтран ажилладаг.  Хүргэлтийн төлбөрийг бараа захиалахдаа хамт төлж баталгаажуулна. Хүргэлт бараа захиалсанаас хойш 24-48 цагийн дотор хийгдэнэ. 

Хүргэлт зөвхөн доорх бүсчлэл дотор хийгдэнэ 

 • Хайлааст 
 • 7 буудал 
 • Дарь Эхийн эцэс 
 • Монел 
 • Шар Хадны эцэс 
 • Ботаникийн эцэс 
 • Зайсан толгой 
 • Буянт Ухаа 2 хотхон 
 • Нисэхийн эцэс 
 • Сонсголон 
 • Нефтийн  тойрог 
 • Баянхошууны тойрог 
 • Баянхошуу 112 буудал 
 • 21 аймаг төвүүд рүү хүргэлт хийгдэнэ. 
Салбарууд Цэс 0 0 ₮
Top