Бараа буцаалт & солиулах

  1. Захиалагч бараагаа захиалж авсанаас хойш 48 цагийн дотор буцаах болон солиулах боломжтой.  
  2. Захиалга өөрчлөлт, буцаалтыг и баримтан дээр үндэслэн хийнэ. 
  3. И баримтаа уншуулсан,  үрэгдүүлсэн болон барааг хэрэглэсэн тохиолдолд буцаалт болон өөрчлөлт хийх боломжгүй. 
Салбарууд Цэс 0 0 ₮
Top