Төлбөр тооцоо

  1. Бүтээгдэхүүний үнэнд НӨАТ багтсан бөгөөд и баримтыг барааны хамтаар илгээнэ.
  2. www.compassoutdoor.mn сайтаас худалдан авч буй бараа бүтээгдэхүүний төлбөрийг 100 хувь төлсөний дараа захиалга баталгаажин хүргэлт хийгдэнэ. 
  3. Төлбөрийг QPay, банкны аппликэйшн, Pocket Zero, Storepay болон данс хоорондын шилжүүлгээр хийнэ.
  4. Данс: 5122030848 /Хаан банк/ Дансны нэр: Planet International
  5. Төлбөр дутуу төлөгдсөн тохиолдолд хүргэлт хийгдэх боломжгүй 
  6. Интернетийн доголдол, банкны үйл ажиллагаа, цахилгааны саатал, хэрэглэгчийн буруутай үйлдэл зэргээс шалтгаалсан төлбөрийн асуудлыг Compass Outdoor дэлгүүр хариуцахгүй. 
  7. Хүргэлтийн төлбөрийг бараа захиалахдаа хамт төлж хүргэлийг баталгаажуулна. 
  8. Хэрэглэгч захиалсан бүтээгдэхүүнээ бүрэн шалгаж, баталгаажуулсаныхаа дараа И баримтыг уншуулна. И баримтыг уншуулсан тохиолдолд буцаалт хийгдэхгүй боломжгүй.
Салбарууд Цэс 0 0 ₮
Top